Rólunk

A kutatócsoport célja, hogy feltérképezze az emberi emlékezet működését kognitív pszichológiai és kognitív idegtudományi megközelítést alkalmazva.  Ezen belül a főbb kutatási területek: implicit (nem-tudatos) tanulás, emlékezeti konszolidáció, végrehajtó funkciók, munkamemória, szociális készségek, alvás és emlékezet.

A kutatócsoport másik fő profilja új neuropszichológiai diagnosztikai tesztek kidolgozása/magyar nyelvre adaptálása, illetve tesztbattériák összeállítása a memória-, nyelvi és tanulási funkciók vizsgálatára, és ezek alkalmazása klinikai és vállalati szűrésre és diagnosztikára.

A kutatócsoport által adaptált és kidolgozott neuropszichológiai és memória tesztek

 • Hallási mondatterjedelem teszt
 • Műveleti terjedelem teszt
 • Számlálási terjedelem teszt
 • Betűfluencia feladatok
 • Szemantikus fluencia feladatok
 • Mentális állapottulajdonítás tesztek
 • Faux-pas (gyerek és felnőtt változat)
 • Érzelmi arckifejezések felismerése teszt
 • Implicit tanulás teszt
 • Dialógus teszt
 • Nyelvi produkciós teszt
 • Számterjedelem teszt, Álszó teszt, Olvasási terjedelem teszt (közös kooperáció: Racsmány Mihály, Lukács Ágnes, Pléh Csaba)